មកម្ដងវិញទៀតហើយ! ព្រឹត្តិការណ៍សន្និបាតបច្ចេកវិទ្យា និងការចាប់ផ្ដើមជំនួញ – បារខែមបាត់ដំបង២០១៧

[vc_row][vc_column][vc_column_text]បារខែមបាត់ដំបង ២០១៧ ជាសន្និបាត និងការជួបជុំ សហគ្រិនវ័យក្មេង អ្នកជំនាញខាងអាជីវកម្ម អ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យា សាស្ត្រាចារ្យ និងសិស្សនិស្សិត ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ ក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា និងការចាប់ផ្ដើមជំនួញ ព្រមទាំងមានការតាំងបង្ហាញ ផលិតផល អាជីវកម្ម សេវាកម្ម ផងដែរ។ ប្រព្រឹត្តរណ៍នៅ សាលកលវិទ្យាល័យ បាត់ដំបង ថ្ងៃទី ២៥ – ២៦ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹក- ៥ល្ងាច ចុះឈ្មោះ ទីនេះ ព័ត៌មានលម្អិត៖ លេខទូរស័ព្ទ៖ ០១០ ៣០ ៧៥ ៧៥ អ៊ីម៉ែល៖ info@barcampcambodia.org Official Social Media Hash-Tag: ‎#BarcampBB #BarcampBattambang ចូលរួមដោយសេរី​ឥតគិតថ្លៃ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

BarCamp Cambodia 2017: Phnom Penh 10 Years Later

The clock pointed 7 am. Curtain raised. Booth installed. Room unlocked. People stood ready. Even in this early hour, they had to compete with hundreds of other participants to get their ticket scanned. Without notice, more people cramped in, creating an atmosphere of sudden rush torrent. Booth stands follow this flow, adding energy to their already electrifying efforts. BarCamp volunteers … Read More