អំពីប្រវត្តិ

បារខែម (BarCamp) គឺជាឈ្មោះកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងលើកដំបូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ ២០០៥ ក្នុងគោលបំណង ប្រមូល ផ្ដុំអ្នកជំនាញ ខាងបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមក តាមទម្រង់ថ្មីមួយ ដែលអាចចែករំលែកនូវអ្វី ដែលខ្លូន ចង់ចែករំលកទៅកាន់មនុស្ស ដែលចាប់អារម្មណ៍ប្រធានបទនោះ។ ទម្រង់មួយនេះត្រូវបានអ្នកចូលរួម យកទៅបង្កើតតាមតំបន់ មូលដ្ឋានរបស់គេ ហើយបព្រឹត្តិការណ៍នេះបានរីកសាយ ទូទាំងពិភពលោក បើគិតមកដល់ចុងឆ្នាំ ២០១៥នេះ។ ព្រឹត្តិការណ៍ នេះបាន រៀបចំឡើងនៅ តាមបណ្ដាទីក្រុង ជាង ៤៥០ទីក្រុងលើពិភពលោក។
“បារខែមអង្គរ ២០១៦” ជាព្រឹត្តិការណ៍ចែករំលែកចំណេះដើម្បីលើកកម្ពស់ វិស័យទេសចរណ៍ បដិសណ្ឋារកិច្ច និងបច្ចេកវិទ្យា។ កម្មវិធីនេះបានរៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០៨ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ដោយឡែក បារខែមអង្គរ បានធ្វើលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ ២០១២ មកផងដែរ។ បារខែមអង្គរ ២០១៦ ឆ្នាំនេះនឹងចែករំលែកលើផ្នែកទេសចរណ៍ ដែលផ្សារភ្ជាប់ ទៅបច្ចេកវិទ្យាសម័យ អ៊ីនធឺណិត អ្នកចូលរួមអាចចូលរួមដោយសេរី ឥតគិតថ្លៃ ដែលសិក្ខាសាលានេះ ដែលធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណង បង្កើតឱកាសឲ្យសិស្សនិស្សិត និង យុវជន ក្នុងខេត្តសៀមរាប បាន ជួបជុំ និងទទួលបានការចែករំលែកចំណេះដឹង ពីបណ្ដាអ្នកឯកទេសក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ផ្នែកទេសចរណ៍ និងអាជីវកម្ម ផ្សារភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យា ដែលវាគ្មិនអញ្ជើញមកពី ក្រុមហ៊ុននានា ក្នុងវិស័យសណ្ឋាគារ ឬអ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យា ពីរាជធានីភ្នំពេញ និងក្នុងខេត្តសៀមរាប។

អ្នករៀបចំ | Orgnaizer Team៖

Be chantra

បេ ចន្ត្រា | Be Chantra

BE Chantra is currently a Social Networking Manager of Development Innovations project, a USAID funded project. He is also one of the organizer of MobileCamp Asia Phnom Penh and FOSSASIA Phnom Penh. He had organized and participated in many local events and workshops such as the Blogger Summit, Startup Weekend Cambodia, TechCamp Phnom Penh, Clogger Corner, Personal IT workshop, youth camps, alltopbrand etc.

His goal has been to promote the effective use of technology tools for individual, organization and businesses. He has worked on the organization of private events and campaigns that require social mobilization. Beside event management he is also an online content, social media and marketing specialist. He had led the Sabay social media & marketing team and turned the sabay.com.kh website into a well-known online content provider in Cambodia.

Borey

Borey Chum

Borey Chum is an e-commerce entrepreneur, enterprise business application & solutions consultant. Worked for one of the leading SI company in Cambodia before found Luxury Machine and Roserb.com Prior working for an SI company, Mr. Borey taking care business application division working on building a hospitality business units and currently a integrated hospitality are still using by major local & independent hotel in Cambodia. After, he found a company name Luxury Machine, providing a eCommerce solutions for hotels in Cambodia and quickly become dominated in the market. Currently Luxury Machine service for more then 50 hotels in Cambodia, Vietnam, Laos and Myanmar. Providing a complete eCommerce solutions from Web to Central Reservation System, Property Management System, Accounting and Point of Sales Solutions to WiFi and Network Infrastructure. Borey Chum, found Roserb in late 2014 with Leta as the first truly eCommerce site for Cambodian. With a mission to provide the best customer service from consultant, product selection and delivery. Roserb had complete team from Photo Studio, Photography Team, Fulfillment and delivery, which is doing same or next day delivery.

sophat chy

Sophat CHY

Sophat was from Banteay Mean Chey province. He had involved with several youth activities also social acidity since 2006 during studied at High School & University. Currently, he a event and logistics of Development Innovations found by UAID .  He is one of the Barcamp Cambodia organizer,and involved Tech community : Startup Weekend, Google Developer Group, Wordpess community, Blog Fest Asia, Angkor Youth Camp…

Chhunleng Bovy

Chhunleng Bovy

Chhunleng is a Local BarCamp Angkor 2016 organizer. He finished Bachelor Degree of Information Technology at Build Bright University. Currently, is Khmer Talk SiemReap Organizer and run own business  .

Heng Sovann

Heng Sovann

He is the First Google Street View Trusted Photographer for Cambodia since 2015, working with Google to shoot the see inside 360 degree virtual tour for businesses. 2012-2015 he worked as Google Street View project manager in Cambodia. He is also volunteer in the community like Google Mapmaker Regional Lead and Joomla.org Khmer Translation Team Coordinator.

គាំទ្រ និងឧបត្ថម្ភដោយ៖

SUPPORTED BY

OFFICIAL PARTNERS


DIAMOND SPONSOR

GOLD SPONSOR

COMMUNITY SPONSORS


HOTEL SPONSORS

Memoire Dangkor

CONTRIBUTOR


MEDIA SPONSORS
ទីកន្លែង

សាកលវិទ្យាល័យសៅស៍អ៊ីសថ៍អេយសៀ | University of South East Asia ( USEA)

អាស័យដ្ឋាន៖ High School Rd, Krong Siem Reap

រូបភាពវិលជុំ