មកម្ដងវិញទៀតហើយ! ព្រឹត្តិការណ៍សន្និបាតបច្ចេកវិទ្យា និងការចាប់ផ្ដើមជំនួញ – បារខែមបាត់ដំបង២០១៧

[vc_row][vc_column][vc_column_text]បារខែមបាត់ដំបង ២០១៧ ជាសន្និបាត និងការជួបជុំ សហគ្រិនវ័យក្មេង អ្នកជំនាញខាងអាជីវកម្ម អ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យា សាស្ត្រាចារ្យ និងសិស្សនិស្សិត ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ ក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា និងការចាប់ផ្ដើមជំនួញ ព្រមទាំងមានការតាំងបង្ហាញ ផលិតផល អាជីវកម្ម សេវាកម្ម ផងដែរ។ ប្រព្រឹត្តរណ៍នៅ សាលកលវិទ្យាល័យ បាត់ដំបង ថ្ងៃទី ២៥ – ២៦ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹក- ៥ល្ងាច ចុះឈ្មោះ ទីនេះ ព័ត៌មានលម្អិត៖ លេខទូរស័ព្ទ៖ ០១០ ៣០ ៧៥ ៧៥ អ៊ីម៉ែល៖ info@barcampcambodia.org Official Social Media Hash-Tag: ‎#BarcampBB #BarcampBattambang ចូលរួមដោយសេរី​ឥតគិតថ្លៃ [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

ប្រធានបទបារខែមបាត់ដំបង ២០១៦

ប្រធានបទនីមួយៗនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងបន្ទប់ ៦ ផ្សេងគ្នា ហើយប្រធានបទនីមួយៗមានរយៈពេល ១ម៉ោងកន្លះ។ ដូច្នេះអ្នកចូលរួមត្រូវពិនិត្យមើល និងស្វែងរកប្រធានបទដែលខ្លួនពេញចិត្តដើម្បីចូលរួមស្ដាប់តាមបន្ទប់ តាមម៉ោង និងប្រធានបទនីមួយៗ។ ដើម្បីស្វែងរកប្រធានបទ អ្នកចូលរួមអាចមើលនៅលើផ្ទាំងតារាងប្រធានបទដែលអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានបិទ ក្នុងបរិវេណកម្មវិធី ឬអាចចូលទៅវេបសាយ បារខែមកម្ពុជា។ Email: info@barcampcambodia.org Facebook Page: BarCamp Battambang ចុចទីនេះមើលនៅលើ Google Doc