បារខែមរតនគិរី ២០១៧ បើកឲ្យចុះឈ្មោះហើយ

បារខែមរតនគិរីបានមកដល់ហើយក្រោមប្រធានបទ សិក្ខាសាលាបច្ចេកវិទ្យា និងការចាប់ផ្ដើមជំនួញ​​ បើកឲ្យចុះឈ្មោះហើយ ។

តើ​អ្នកចូលរួម​នឹង​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​អ្វីខ្លះ?

  • ទទួល​បាន​ចំណេះដឹង និង​គំនិត​ថ្មីៗ ដោយ​ជួប​ជា​មួយ វាគ្មិន អ្នកជំនួញ អ្នក​និយម​បច្ចេកវិទ្យា អ្នក​ទីផ្សារ និងមនុស្ស​ច្រើន​ទៀត​
  • ភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង​ជា​មួយ​វាគ្មិន និង​អ្នក​ចូលរួម​ដទៃ សម្រាប់​ឱកាស​ការងារ និង​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ទៅ​ថ្ងៃក្រោយ។
  • មាន​ឱកាស​ទទួល​បាន​អាវយឺត​កម្មវិធី (មាន​កំណត់) និង​វត្ថុ​អនុស្សាវរីយ៍​ផ្សេង​ៗ​ពី​បណ្ដា​ក្រុមហ៊ុន​ឧបត្ថម្ភ​នានា។


ថ្ងៃទី ១ – ២ មេសា ២០១៧
ទីកន្លែង៖ សាលាអន្តរជាតិ អាស៊ាន ប្រីដ ខេត្តរតនគីរី
ផែនទី :https://goo.gl/maps/WoiCmoKhSe92
ព័ត៌មានលម្អិត :លេខទូរស័ព្ទ: ០១០ ៣០ ៧៥ ៧៥
អ៊ីម៉ែល: info@barcampcambodia.org
ចូលរួមដោយសេរី ឥតគិតថ្លៃ – It’s FREE
Official Social Media Hash-Tag : ‎#barcampRatanakiri