មកម្ដងវិញទៀតហើយ! ព្រឹត្តិការណ៍សន្និបាតបច្ចេកវិទ្យា និងការចាប់ផ្ដើមជំនួញ – បារខែមបាត់ដំបង២០១៧

[vc_row][vc_column][vc_column_text]បារខែមបាត់ដំបង ២០១៧ ជាសន្និបាត និងការជួបជុំ សហគ្រិនវ័យក្មេង អ្នកជំនាញខាងអាជីវកម្ម អ្នកជំនាញបច្ចេកវិទ្យា សាស្ត្រាចារ្យ និងសិស្សនិស្សិត ដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ ក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា និងការចាប់ផ្ដើមជំនួញ ព្រមទាំងមានការតាំងបង្ហាញ ផលិតផល អាជីវកម្ម សេវាកម្ម ផងដែរ។

ប្រព្រឹត្តរណ៍នៅ សាលកលវិទ្យាល័យ បាត់ដំបង ថ្ងៃទី ២៥ – ២៦ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ ចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹក- ៥ល្ងាច
ចុះឈ្មោះ ទីនេះ

ព័ត៌មានលម្អិត៖
លេខទូរស័ព្ទ៖ ០១០ ៣០ ៧៥ ៧៥
អ៊ីម៉ែល៖ info@barcampcambodia.org

Official Social Media Hash-Tag: ‎#BarcampBB #BarcampBattambang

ចូលរួមដោយសេរី​ឥតគិតថ្លៃ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]